วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติส่วนกลางและสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติส่วนกลางและสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

6,983,540.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,983,540.00

วันที่ประกาศ : 2 ก.พ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร