วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Imaged Cheque Clearing And Archive System (ICAS) สำหรับ Software ส่วนเรียกเก็บและหักบัญชี และธนาคารออมสินสาขา โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Imaged Cheque Clearing And Archive System (ICAS) สำหรับ Software ส่วนเรียกเก็บและหักบัญชี และธนาคารออมสินสาขา โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,726,414.40

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,726,414.40

วันที่ประกาศ : 25 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร