วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

33,479,999.99

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

33,479,999.99

วันที่ประกาศ : 25 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร