วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงาน BASE24-eps (International Interfaces) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงาน BASE24-eps (International Interfaces) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,650,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,650,000.00

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร