วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมการใช้งานสื่อบันทึกข้อมูลแบบพกพา ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมการใช้งานสื่อบันทึกข้อมูลแบบพกพา ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

2,436,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,436,000.00

วันที่ประกาศ : 8 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร