วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสำเร็จรูป Core Banking Systems (CBS) ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสำเร็จรูป Core Banking Systems (CBS) ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

350,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

350,000,000.00

วันที่ประกาศ : 19 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content