วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน Loan Origination and Process Systems.ในส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Software) และระบบงานมาตรฐานสำเร็จรูป Software .Open .Source โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน Loan Origination and Process Systems.ในส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Software) และระบบงานมาตรฐานสำเร็จรูป Software .Open .Source โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content