วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบ Credit Bureau (Upgrade และ Migration) ระยะเลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบ Credit Bureau (Upgrade และ Migration) ระยะเลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,210,000.00

วันที่ประกาศ : 25 ก.ค. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร