วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ Server โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (System Software) และระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) สำหรับระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารศูนย์บริการทางการแพทย์ ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ Server โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (System Software) และระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) สำหรับระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารศูนย์บริการทางการแพทย์ ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content