วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาสิทธิการใช้โปรแกรม Base 24 -ATM สำหรับศูนย์สำรอง และ Golden Gate โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาสิทธิการใช้โปรแกรม Base 24 -ATM สำหรับศูนย์สำรอง และ Golden Gate โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

3,630,900.00

วันที่ประกาศ : 13 มิ.ย. 2560