วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาสิทธิการใช้โปรแกรม Base 24 -ATM สำหรับศูนย์สำรอง และ Golden Gate โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาสิทธิการใช้โปรแกรม Base 24 -ATM สำหรับศูนย์สำรอง และ Golden Gate โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content