วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานรองรับกรมธรรม์ใหม่ แบบออมสินเพิ่มพูน 6/2 แบบออมสินเพิ่มพูน 10/2 แบบออมสินทรัพย์อนันต์ 99 ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานรองรับกรมธรรม์ใหม่ แบบออมสินเพิ่มพูน 6/2 แบบออมสินเพิ่มพูน 10/2 แบบออมสินทรัพย์อนันต์ 99 ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content