วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ตามโครงการ MEA Better Care Service ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ตามโครงการ MEA Better Care Service ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

232,875.00

วันที่ประกาศ : 21 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร