วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้า Distribution Board และตู้ควบคุมไฟฟ้าย่อย Load Center โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้า Distribution Board และตู้ควบคุมไฟฟ้าย่อย Load Center โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

268,000.00

วันที่ประกาศ : 2 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร