วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนของ Hardware โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนของ Hardware โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

154,080.00

วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร