วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษา โปรแกรม TeamMate+ Audit Management ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษา โปรแกรม TeamMate+ Audit Management ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

5,265,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,254,039.05

วันที่ประกาศ : 21 มี.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content