วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และกำหนดราคาโอน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และกำหนดราคาโอน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

20,265,959.57

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

20,265,959.57

วันที่ประกาศ : 5 มี.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content