วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษา Software ระบบงานรองรับการนำ Credit Risk Model ไปใช้งานเฉพาะในส่วนของ Software Tools โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษา Software ระบบงานรองรับการนำ Credit Risk Model ไปใช้งานเฉพาะในส่วนของ Software Tools โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

2,424,225.00

วันที่ประกาศ : 8 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร