วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware and System Software) และระบบงานควบคุมคุณภาพข้อมูลลูกค้า (Data Quality System) ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware and System Software) และระบบงานควบคุมคุณภาพข้อมูลลูกค้า (Data Quality System) ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

4,202,402.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,202,402.00

วันที่ประกาศ : 9 ม.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content