วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษา Software Blaze & รายงานการติดตามประเมินผล ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษา Software Blaze & รายงานการติดตามประเมินผล ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,705,981.31

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,705,980.00

วันที่ประกาศ : 17 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content