วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Optimist) ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Optimist) ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,860,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,860,000.00

วันที่ประกาศ : 16 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content