วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษา Software ระบบงานรองรับการนำ Credit Risk Model ไปใช้งาน เฉพาะในส่วนของ Software Tools (Model builder) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษา Software ระบบงานรองรับการนำ Credit Risk Model ไปใช้งาน เฉพาะในส่วนของ Software Tools (Model builder) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,081,788.80

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,081,788.80

วันที่ประกาศ : 25 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content