วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบ Credit Bureau (Upgrade และ Migration) ระยะเวลา 2 ปี

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบ Credit Bureau (Upgrade และ Migration) ระยะเวลา 2 ปี

วงเงินงบประมาณ

1,605,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,605,000.00

วันที่ประกาศ : 25 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content