วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมใช้งานทั่วไป (System Management and monitoring-Prognosis) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมใช้งานทั่วไป (System Management and monitoring-Prognosis) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,850,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,850,000.00

วันที่ประกาศ : 1 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร