วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (รายการที่ 2) สำหรับระบบ Internet Banking ระยะเวลา 2 ปี วิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (รายการที่ 2) สำหรับระบบ Internet Banking ระยะเวลา 2 ปี วิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,353,806.06

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,861,406.06

วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร