วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ ระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ ระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,040,280.75

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,040,280.75

วันที่ประกาศ : 16 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content