วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานสงเคราะห์ชีวิต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานสงเคราะห์ชีวิต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

17,211,304.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

17,211,304.00

วันที่ประกาศ : 24 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content