วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Chatbot โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Chatbot โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,400,279.96

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,400,279.96

วันที่ประกาศ : 8 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content