วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,215,575.74

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,215,575.74

วันที่ประกาศ : 7 ก.พ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content