วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงาน BASE24-eps (International Interface) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงาน BASE24-eps (International Interface) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,197,499.97

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,197,499.97

วันที่ประกาศ : 8 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content