วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิต จำนวน 8 สัญญา ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิต จำนวน 8 สัญญา ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,173,427.96

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,173,427.96

วันที่ประกาศ : 30 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content