วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Core Banking System (CBS) ที่มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม (Change Request) จำนวน 6 รายการ ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Core Banking System (CBS) ที่มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม (Change Request) จำนวน 6 รายการ ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

25,027,578.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

25,027,578.00

วันที่ประกาศ : 29 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content