วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงานศูนย์ข้อมูลเครดิตธนาคารออมสินเพิ่มเติม ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงานศูนย์ข้อมูลเครดิตธนาคารออมสินเพิ่มเติม ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

561,750.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

561,750.00

วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content