วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน Loan Origination and Process Systems ในส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Software) และระบบงานมาตรฐานสำเร็จรูป (Software Open Source) ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน Loan Origination and Process Systems ในส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Software) และระบบงานมาตรฐานสำเร็จรูป (Software Open Source) ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

45,336,950.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

45,336,950.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร