วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ (Cradit Risk Rating for Business Model: CRR Small Business Model) ระยะเวลา 2 ปี

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ (Cradit Risk Rating for Business Model: CRR Small Business Model) ระยะเวลา 2 ปี

วงเงินงบประมาณ

1,480,965.60

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,480,965.60

วันที่ประกาศ : 7 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content