วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Mobile HR เพื่อรองรับการแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลาง และข้อมูล Performance รายบุคคล ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Mobile HR เพื่อรองรับการแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลาง และข้อมูล Performance รายบุคคล ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,197,743.40

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,197,743.40

วันที่ประกาศ : 28 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content