วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Loan Origination and Process system ที่มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม (Change request) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Loan Origination and Process system ที่มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม (Change request) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,471,274.06

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,471,274.06

วันที่ประกาศ : 16 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content