วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล (Digital Signage) ณ สำนักงานธนาคารออมสินสาขา (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล (Digital Signage) ณ สำนักงานธนาคารออมสินสาขา (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,184,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,184,588.00

วันที่ประกาศ : 10 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content