วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์บรรทุก ยี่ห้อ ฟูจิเทค อาคารคลังพัสดุลาดพร้าว จำนวน 2 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์บรรทุก ยี่ห้อ ฟูจิเทค อาคารคลังพัสดุลาดพร้าว จำนวน 2 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content