วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบริหารจัดการเว็บไซต์ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบริหารจัดการเว็บไซต์ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,217,040.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,217,040.00

วันที่ประกาศ : 6 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content