วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,764,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,764,800.00

วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content