วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบริหารจัดการคลังเอกสาร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 1 เดือน โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างบริหารจัดการคลังเอกสาร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 1 เดือน โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

3,341,424.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,341,424.00

วันที่ประกาศ : 7 ก.พ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content