วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบริหารจัดการสื่อและจัดเก็บข้อมูลการตลาดดิจิทัลบน Google Marketing Platform โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบริหารจัดการสื่อและจัดเก็บข้อมูลการตลาดดิจิทัลบน Google Marketing Platform โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,700,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,700,000.00

วันที่ประกาศ : 9 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content