วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

3,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,000,000.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content