วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบริษัทภายนอกดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ gsbgen.com โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบริษัทภายนอกดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ gsbgen.com โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,962,380.00

วันที่ประกาศ : 13 มี.ค. 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content