วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารธนาคารออมสิน GSB s Transfomative Leadership Development Program” รุ่นที่ 1 – 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารธนาคารออมสิน GSB s Transfomative Leadership Development Program” รุ่นที่ 1 – 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content