วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบริษัททำความสะอาด ธนาคารออมสินสาขา โพธาราม โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างบริษัททำความสะอาด ธนาคารออมสินสาขา โพธาราม โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

144,000.00

วันที่ประกาศ : 15 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร