วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างบริษัทภายนอกผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาด กระตุ้นการสมัครบัตรเครดิต ประจำปี 2560 ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างบริษัทภายนอกผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาด กระตุ้นการสมัครบัตรเครดิต ประจำปี 2560 ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

186,990.00

วันที่ประกาศ : 6 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร