วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างบริษัทภายนอกออกแบบ Artwork แผ่นปลิว และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กระตุ้นการสมัครบัตรเครดิต ประจำปี 2560 ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างบริษัทภายนอกออกแบบ Artwork แผ่นปลิว และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กระตุ้นการสมัครบัตรเครดิต ประจำปี 2560 ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

128,400.00

วันที่ประกาศ : 30 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร