วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างบริษัทภายนอกพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน และตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Insert Fact Sheet) โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างบริษัทภายนอกพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน และตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Insert Fact Sheet) โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

198,218.00

วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร