วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาทบทวนกระบวนการตรวจจับการทุจริต (Integrated Fraud Management System and Method) โดยวิธีตกลง “

“ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาทบทวนกระบวนการตรวจจับการทุจริต (Integrated Fraud Management System and Method) โดยวิธีตกลง “

วงเงินงบประมาณ

2,999,988.00

วันที่ประกาศ : 2 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร